پمپ های سانتریفیوژ(گریز از مرکز)

 

پمپ های گریز از مرکز یا سانتریفیوژ(Centrifugal Pump):

پمپ های گریز از مرکز یکی از مهمترین و اقتصادی ترین انواع پمپ به حساب می آید. نقش بزرگی در بخش های مختلف زندگی و صنعت را دارد. ساز و کار پمپ براساس نیروی گریز از مرکز است.به این صورت است که مایع به مرکز پمپ و پای پره های پروانه وارد می شود. این نوع پمپ ها بر اساس تبدیل انرژی جنبشی یک سیال جاری با فشار استاتیکی کار می کند.

پمپ های گریز از مرکز سری CPT:

این نوع پمپ از پمپ های گریز از مرکز، افقی، یک طبقه با مکش محوری و رانش شعاعی مطابق با استاندارد Iso 2858 هستند. که شیپوره خروجی سیال عمود بر محور پمپ قرار گرفته است. پمپ و دستگاه  محرکه به صورت مجموعه های قابل انفصال که مستقیما توسط یک کوپلینگ انعطاف پذیر مناسب  و یا با استفاده از تسمه و چرخ تسمه بر روی شاسی به همدیگر متصل می شوند.

مشخصات کلی پمپهای گریز از مرکز سری CPT

General Specifications of centrifugal pumps (CPT series)

Out Put Size) (قطر خروجی):                                     32 to 250 mm

Capacity (ظرفیت آبدهی):                                          15 to 1100 m3/h

Head (ارتفاع آبدهی):                                                5 to 95 m.H2O

Max. speed (حداکثر دور):                                       2900 rpm

Max. temperature (حداکثر درجه حرارت):               140

Max.Viscosity (حداکثر لزجت):                     560 Cst

پمپ های گریز از مرکز سری NPT :

این نوع پمپ ها از نوع گریز از مرکز با پروانه غیر قابل انسداد، افقی، یک طبقه، با مکش محوری، رانش شعاعی و دارای پایه یاتاقان چدنی می باشد. که شیپور خروجی سیال عمود بر محور پمپ قرار گرفته است. پمپ و دستگاه محرکه به صورت مجموعه  های قابل انفصال مستقیما توسط یک کوپلینگ انعطاف پدیر مناسب و یا با استفاه تسمه و چرخ تسمه بر روی شاسی مشترک به یکدیگر متصل می شوند.

مشخصات کلی پمپهای گریز از مرکز سری NPT:

General Specifications of centrifugal pumps (NPT)

Out Put Size (قطر خروجی): 65 to 250 mm

Capacity (ظرفیت آبدهی): 15 to 900 m3/h

Head (ارتفاع آبدهی): 5 to 60 m

Max. speed (حداکثر دور): 1500 rpm

Max. temperature (حداکثر درجه حرارت): 140

Max.Viscosity (حداکثر لزجت): 800 Cst

پمپ های مستغرق گریز از مرکز عمودی سری CSPT:

از نوع پمپ ای گریز از مرکز با محور عمودی، تک مرحله ای با پروانه رو بسته یا رو باز همراه با صفحه نصب چهارگوش و یا دایره ای شکل هستند که اجزا اصلی آن نظیر:(پوسته،فلنچها،درپوشها و….) بر اساس استاندارد DIN 240255 طراحی و پایه ریزی شده اند. آنها با 20 رنج طول شافت، قابلیت نصب بر روی هر نوع مخزن با هر نوع اندازه ای را از عمق 65 تا 600 سانتی متر را دارد.

مشخصات کلی پمپهای گریز از مرکز عمودی CSPT:

General Specifications of centrifugal Sump pumps (CSPT)

Out Put Size (قطر خروجی):                           62 to 200 mm

Capacity (ظرفیت آبدهی):                              5 to 450 m3/h

Head (ارتفاع آبدهی):                                    3 to 90 m.H2O

Max. speed (حداکثر دور):                                    2900 rpm

Max. temperature (حداکثر درجه حرارت):                        140

Max.Viscosity (حداکثر لزجت):                                800 Cst