انواع پمپ هاي سانتریفیوژ (گريز از مرکز)

انواع پمپ هاي سانتریفیوژ (گريز از مرکز)

انواع پمپ هاي سانتریفیوژ (گريز از مرکز)

  • پمپهای سانتریفیوژ  سری NPT

  • پمپهایسانتریفیوژ سری CPT

  • پمپهایسانتریفیوژعمودی CSPT

 پمپهایسانتریفیوژ سری NPT

ساختمان پمپ؛ این سری پمپها از نوع پمپهای گریز از مرکز با پروانه غير قابل انسداد، افقی، یک طبقه، با مکش محوری،رانش شعاعی و دارای پایه یاتاقان چدنی می باشد. که شیپوره خروجی سیال عمود بر محور پمپ قرار گرفته است. پمپ و دستگاه محرکه به صورت مجموعه های قابل انفصال مستقیما توسط یک کوپلینگ انعطاف پذیر مناسب و یا با استفاده از تسمه و چرخ تسمه بر روی شاسی مشترک به یکدیگر متصل می شوند. آب بندی محور این نوع پمپ ها اغلب توسط آب بند های مکانیکی مطابق با استانداردهای DIN و API انجام می گیرد. طراحی پروفیل پره های پروانه این نوع پمپ به صورت حلزونی شکل باعث می شود NPSH سیال قابل پمپاژ در مقایسه با پمپهای گریز از مرکز سری CPT به طور قابل توجهی در حدود ۵۰ تا ۶۰درصد کاهش یابد.

پمپهای سانتریفیوژ سری CPT

این نوع پمپ از نوع پمپ های گریز از مرکز.افقی.یک طبقه.با مکش محوری.رانش شعاعی مطابق با استاندارد 2858Iso هستند که شیپوره خروجی سیال عمود بر محور پمپ قرار گرفته است. پمپ و دستگاه محرکه به صورت مجموعه های قابل انفصال که مستقیما توسط یک کوپلینگ انعطاف پذیر مناسب و یا با استفاده از تسمه و چرخ تسمه بر روی شاسی به همدیگر متصل می شوند.آببندی محور این پمپها اغلب توسط آببندهای مکانیکی مطابق استانداردهای DIN و API انجام می گیرد.

پمپهای مستغرقسانتریفیوژ عمودی سری CSPT

این نوع پمپ از نوع پمپهای گریز از مرکز با محور عمودی، تک مرحله ای با پروانه رو بسته یا رو باز همراه با صفحه نصب چهار گوش یا دایره ای شکل هستند که اجزاء اصلی آن (نظير: پوسته،فلنچهاء درپوشها و…) براساس استاندارد 240255DIN طراحی و پایه ریزی شده اند. آنها با ۲۰رنج طول شافت، قابلیت نصب بر روی هر نوع مخزن با هر نوع اندازه ای را از عمق ۶۵ تا ۶۰۰ سانتی متر را دارد. پمپ و موتور به صورت مستقیم توسط یک کوپلینگ انعطاف پذیر یا تسمه و چرخ تسمه بر روی صفحه نصب فولادی به یکدیگر متصل می شوند. پمپ در داخل سیال کاملا مستغرق بوده و دستگاه محرکه خارج از مخزن می باشد.

Categories was one of my favorite jailbreak app to organize apps but apple`s implementation of folders just blew https://celltrackingapps.com/ it away.