مونو پمپ ( پمپ اسکرو)سري MVPT

portfolio
portfolio
ساختمان پمپ
کاربرد

اين نوع پمپ بصورت عمودي ،جهت انتقال انواع مايعات لزج و غير لزج با ويسکوزيته متوسط بدون ذرات جامد يا حاوي مواد جامد يا فيبري طراحي شده اند اين پمپها قابل نصب برروي چاهکهاي بتني و مخازن فولاي ميباشد .اجزاء پمپاژ د ر داخل سيال مستغرق هستند. اين نوع پمپ ميتواند در همه بخشهاي صنعتي […]

مشخصات

اين نوع پمپ بصورت عمودي ،جهت انتقال انواع مايعات لزج و غير لزج با ويسکوزيته متوسط بدون ذرات جامد يا حاوي مواد جامد يا فيبري طراحي شده اند اين پمپها قابل نصب برروي چاهکهاي بتني و مخازن فولاي ميباشد .اجزاء پمپاژ د ر داخل سيال مستغرق هستند.
اين نوع پمپ ميتواند در همه بخشهاي صنعتي نظير پمپاژ فاضلابها و لجنهاي صنعتي از مخازن و چاهکهاي ايستاده ،انتقال محصولات زائد از مخازن در صنايع روغن هاي معدني يا در صنايع قند جهت تخليه مخازن شستشو کاربرد داشته باشد.

ویژگی ها

• قابليت کاربرد براي محدوده وسيع مايعات و مواد با وسکوزيته ها و دانسيته هاي مختلف
• خود مکش (بدون احتياج به هواگيري )
• بامکش خوب
• انتقال سيال حاوي ذرات معلق يا فيبري و حاوي هوا بدون اثر تخريبي
• پمپاژ ارام و مناسب مواد ظريف و حساس بدون ايجاد کف
• داراي حداقل ارتعاشات مکانيکي و ضربات موجي
• طراحي فشرده با شکل ساختماني بسيار ساده
• مونتاژ و تعميرات سريع و آسان